Bc. Kryštof BENEŠ

Diplomová práce

Modelování turbogenerátorů tepelných elektráren

Modelling of Thermal Power Station Turbogenarators
Anotace:
Předkládaná diplomová práce popisuje přechod elektrárenského bloku tepelné elektrárny o výkonu 200 MW ze jmenovitého provozu do ostrovního režimu. V první části diplomové práce popisuji funkci a rozdělení parních turbín a jejich výrobce. Dále se zaměřuji na funkci a princip synchronního turboalternátoru včetně jeho stručného matematického popisu. Ve třetí části rozebírám dva funkční stavy turbosoustrojí …více
Abstract:
This master theses is aimed at describing the transition from classical to island mode operation of thermal power plant. The first section describes the function, distribution and manufacturer of condensing steam turbine. Further is described function, principle and distribution of synchronous turbogenerators. The next section deals with a brief mathematical description of these machines. In the third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Kryštof. Modelování turbogenerátorů tepelných elektráren. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/