Bc. Alexandra Vránová

Diplomová práce

Programovací období EU 2014-2020 a Česká republika

EU programming period 2014-2020 and the Czech Republic
Anotace:
V průběhu existence Evropských společenství a následně Evropské unie se ukázalo, že v rámci víceletých strategií je nezbytné vypracovat též střednědobý systém hospodaření s finančními prostředky. Představitelé členských zemí se dohodli na sedmiletých cyklech, které dostaly označení programové či programovací období. Výhodou tohoto systému je například to, že ještě před zahájením konkrétního programovacího …více
Abstract:
During the existence of the European Communities and subsequently the European Union have shown that under multiannual strategy is also necessary to develop a system of medium-term financial management. Representatives of member countries agreed on seven-year cycles, which were labeled programming or programming period. The advantage of this system is, for example, that before the start of a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní