Bc. Monika Faldíková

Bachelor's thesis

Asistovaný porod doma - ano nebo ne, a je zde možnost volby?

Midwife-Assisted Home Birth - yes or no and is there any choise?
Abstract:
Bakalářská práce „Asistovaný porod doma – ano nebo ne, a je zde možnost volby?“ se zaobírá otázkou Domácího porodu. V teoretické části nahlíží do minulosti, kdy byl domácí porod běžným jevem a přechází do přítomnosti, kdy žena nemá možnost volby, jelikož je porod doma nereálnou záležitostí. Vysvětluje pojmy s porodem doma spojené, a také průběh samotného porodu. Praktická část práce obsahuje rozhovory …more
Abstract:
My bachelor work “Midwife-Assisted Home Birth - yes or no and is there any choise?” is dealing with the issue of the home birth. In the theoretical part it is oriented towards the past when the home birth used to be utterly usual event. Then it passes into present days when the woman has no possibility of choice because the home birth is unreal. It explains expressions connected with the home birth …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Education / Social Education

Theses on a related topic