Bc. Monika Faldíková

Bakalářská práce

Asistovaný porod doma - ano nebo ne, a je zde možnost volby?

Midwife-Assisted Home Birth - yes or no and is there any choise?
Anotace:
Bakalářská práce „Asistovaný porod doma – ano nebo ne, a je zde možnost volby?“ se zaobírá otázkou Domácího porodu. V teoretické části nahlíží do minulosti, kdy byl domácí porod běžným jevem a přechází do přítomnosti, kdy žena nemá možnost volby, jelikož je porod doma nereálnou záležitostí. Vysvětluje pojmy s porodem doma spojené, a také průběh samotného porodu. Praktická část práce obsahuje rozhovory …více
Abstract:
My bachelor work “Midwife-Assisted Home Birth - yes or no and is there any choise?” is dealing with the issue of the home birth. In the theoretical part it is oriented towards the past when the home birth used to be utterly usual event. Then it passes into present days when the woman has no possibility of choice because the home birth is unreal. It explains expressions connected with the home birth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma