Bc. Soňa Kervitcerová

Diplomová práce

Využití principů ortoptiky a diploptiky ve vizuální optometrii

Usage of orthoptics and diploptics principles in visual optometry.
Anotace:
Teoretická část práce zpočátku zmiňuje historii vizuální optometrie, poté popisuje jednotlivé diagnostické testy, analýzu, klasifikaci, terapii nestrabických poruch binokulárního vidění, akomodačních poruch a okulomotorických poruch. Výzkumná část je zaměřena na nestrabické horizontální poruchy binokulárního vidění, tedy na insuficienci konvergence, exces konvergence, insuficienci divergence, exces …více
Abstract:
The theoretical part initially mentions the history of visual optometry, then describes the various diagnostic tests, analysis, classification, treatment of nonstrabismic disorders of binocular vision, accommodative disorders and oculomotor disorders. The research part is focused on nonstrabismic horizontal disorders of binocular vision, therefore on convergence insufficiency, konvergence excess, divergence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta