Bc. Barbora Postránecká

Diplomová práce

Občanská společnost v Japonsku v čase pozdní moderny.

Civil society in Japan in the era of late modernity.
Anotace:
Tato práce se věnuje otázce aplikace teoretického konceptu občanské společnosti na jinou než západní společnost, v tomto případě japonskou. Cílem práce je postihnout z teoretického hlediska proměny japonské společnosti s důrazem kladeným na stav a vývoj občanské společnosti zde. Práce si klade za cíl zahrnout i stanoviska japonské strany s hlediskem japonské vize občanské společnosti. Výchozí tezí …více
Abstract:
The paper ‘Civil society in Japan in the time of late modernity’ deals with a concept of civil society, concerning specific character of Japanese society. Paper will focuses on different ways of Japanese society, including historical development and social and cultural conditions. The aim of the paper is to describe from theoretical point changes of Japanese society with an emphasis on state and development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.