Tomáš Šimon

Bakalářská práce

Použití donucovacích prostředků u Policie České republiky

The use of repressive means at the Police of the Czech Republic
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá výkladem a komentářem ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, upravující použití donucovacích prostředků včetně definování tří návrhů de lege ferenda. Praktická část práce se zabývá vyhodnocením četnosti užití donucovacích prostředků v letech 2010-2017 na území Středočeského kraje. Součástí práce je i komparace celého sledovaného období …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis deals with the interpretation and commentary of the provisions of Act No. 273/2008 Coll., On the Police of the Czech Republic regulating the use of repressive means, including the definition of three de lege ferenda proposals. The practical part deals with the evaluation of the frequency of the use of repressive means in 2010-2017 in the Central Bohemia Region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech

Práce na příbuzné téma