Mgr. Petra Schrumpfová, Ph.D.

Doctoral thesis

Charakterizace telomer-vazebných proteinů

Telomere-binding proteins charakterization
Abstract:
Předkládaná dizertační práce se zabývá charakterizací telomer-vazebných proteinů u A. thaliana, které byly predikovány z databází podle podobnosti jejich primární sekvence s jinými telomer-vazebnými proteiny z jiných organizmů. Telomer-vazebné proteiny se dělí na dvě základní skupiny. První skupinou jsou proteiny s afinitou k dvojvláknové telomerické DNA, zatímco druhá skupina vykazuje afinitu k jednovláknovému …more
Abstract:
This thesis is focuses on the characterization of telomere-binding proteins in A. thaliana. Proteins of interest were chosen according to their primary sequence similarity with known telomere-binding proteins from other organisms. Telomere-binding proteins can be divided into two principal groups. The first one includes proteins which bind to the G-rich single-stranded DNA, while the second comprises …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 10. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 10. 2006
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology / Molecular and Cellular Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.