Mgr. Petra Schrumpfová, Ph.D.

Doctoral thesis

Charakterizace telomer-vazebných proteinů

Telomere-binding proteins charakterization
Anotácia:
Předkládaná dizertační práce se zabývá charakterizací telomer-vazebných proteinů u A. thaliana, které byly predikovány z databází podle podobnosti jejich primární sekvence s jinými telomer-vazebnými proteiny z jiných organizmů. Telomer-vazebné proteiny se dělí na dvě základní skupiny. První skupinou jsou proteiny s afinitou k dvojvláknové telomerické DNA, zatímco druhá skupina vykazuje afinitu k jednovláknovému …viac
Abstract:
This thesis is focuses on the characterization of telomere-binding proteins in A. thaliana. Proteins of interest were chosen according to their primary sequence similarity with known telomere-binding proteins from other organisms. Telomere-binding proteins can be divided into two principal groups. The first one includes proteins which bind to the G-rich single-stranded DNA, while the second comprises …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2006
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology / Molecular and Cellular Biology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.