Kristýna Mišovcová

Bakalářská práce

Women Characters in G.B. Shaw's Plays

Women Characters in G.B. Shaw's Plays
Abstract:
This paper deals with Victorian women in George Bernard Shaw?s plays. The first part describes Victorian England in working-class, middle-class and upper-class. Furthermore it focuses on the property rights of women and feminist life in Victorian period. It also introduces the problem of prostitution. The second part of the thesis describes three plays of G. B. Shaw and focuses on the characterization …více
Abstract:
Tato práce se zabývá Viktoriánskou ženou ve hrách George Bernarda Shawa. První část práce popisuje Viktoriánskou Anglii v dělnické třídě, střední třídě a vyšší třídě. Dále se zaměřuje na majetková práva žen a život feministek ve Viktoriánské době. Také představuje problém prostituce. Ve druhé části práce jsou popsány tři hry od G. B. Shawa, kde je hlavní zaměření na charakteristiku a chování žen
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mišovcová, Kristýna. Women Characters in G.B. Shaw's Plays. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická