Nikola SIKOROVÁ

Bakalářská práce

Intercultural communication: expressing individuality and collectivity in Czech and South African presidential speeches

IIntercultural communication: expressing individuality and collectivity in Czech and South African presidential speeches
Abstract:
In this thesis I analyse presidential discourses of two presidents, one of them represents the Czech Republic and the other one is the head of the Republic of South Africa. The analysis examines intercultural differences in presidents' utterances, primarily features of collectivity and individuality. In the first part of the thesis I describe political background of both countries and describe position …více
Abstract:
V této práci analyzuji diskurzy dvou prezidentů, jedním z nich je prezident České republiky a druhý představuje hlavu Jihoafrické republiky. Předmětem analýzy jsou interkulturní rozdíly v prezidentských projevech, především pak prvky kolektivity a individuality. V první části této práce představuji politické zázemí obou zemí, postavení prezidenta a povinnosti spjaté s výkonem této funkce. Tyto informace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Nikola. Intercultural communication: expressing individuality and collectivity in Czech and South African presidential speeches. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta