Mgr. Dagmar Stoklásková, DiS.

Bakalářská práce

Sexuální delikt a jeho pachatel (současné právní otázky)

Sexual offenses and offenders (current law)
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a prakticko – aplikační. První část se věnuje popisu sexuálního deliktu. Kromě obecné charakteristiky trestných činů zde najdeme bližší popis trestného činu znásilnění, na něž je tato práce zaměřená. V tomto místě také najdeme pohled na právní úpravu znásilnění jak v historickém kontextu (posledních sto let), tak pohled na úpravu aktuální. Dále …více
Abstract:
The thesis is divided into two parts, theoretical and practical application. The first part describes sexual offense. In addition to the general characteristics of the crime, we can find a more detailed description of the crime of rape, for which this work is focused. There is a view of rape legislation in a historical context (the last 100 years) and to adjust the date. There's also an analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta