Mgr. Karolína Holmanová

Diplomová práce

In Search of Identity: The Role of Language in Harold Pinter's Plays

In Search of Identity: The Role of Language in Harold Pinter's Plays
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat způsob, jakým britský dramatik Harold Pinter využívá nový přístup k jazyku, který vznikl s nástupem absurdního dramatu. Absurdní drama vychází z filosofie existencialismu a líčí svět změněný následky druhé světové války jako absurdní místo postrádající jakýkoliv smysl, ze kterého se člověk odcizil a které nedokáže pochopit. V takovém světě jsou jeho existence, jakož i …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to look at how British playwright Harold Pinter makes use of the new approach to language that emerged with the rise of the Theatre of the Absurd. Based on the philosophy of existentialism, the Theatre of the Absurd depicts a newly changed world as an absurd place devoid of any meaning, from which man feels alienated and which he cannot comprehend. In such a world, his …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: M.Phil. James Joseph Little, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Všechny práce