Bc. Eliška Hromková

Diplomová práce

Liberalizace energetického trhu EU a její vliv na pozici společnosti Gazprom na trhu se zemním plynem v zemích EU

EU Energy market liberalization and its impact on position of Gazprom in EU member states' natural gas market
Anotace:
Práce se zabývá liberalizací trhu EU se zemním plynem, který slouží jako jeden z nástroju energetické politiky EU usilující o energetickou bezpecnost, a aktivitami ruské energetické spolecnosti Gazprom na tomto trhu. Spolecnost Gazprom, vycházející z prostredí s tradicní vazbou na silnou roli státu a podporu národních šampionu, hraje na vnitrním trhu EU se zemním plynem duležitou roli, a stává se tak …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the EU gas market liberalization, which is used as one of the EU energy policy instruments pursuing energy security, and the activities of the Russian energy company Gazprom on this market. Gazprom, based on its home environment with traditional strong role for the State and the promotion of national champions, plays on the EU internal market with natural gas an important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií