Bc. Dominika Kubáňová

Bakalářská práce

Propagační mix restaurace Gókana

Promotional mix of restaurant Gókana
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je propagační mix restaurace Gókana. V teoretické části jsou popsaná teoretická východiska k této problematice jako služby, marketingový mix a propagační mix. Praktická část této práce se zabývá seznámením s restaurací, současným stavem propagace restaurace a sushi baru Gókana. Praktická část se zabývá také dosaženými výsledky z provedeného benchmarkingu a závěry dotazníkového …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the promotional mix of Gókana restaurant. The theoretical part describes the theoretical basis of the issues like services, marketing mix and promotional mix. The practical part of this work deals with familiarization with the restaurant, current situation of promoting the restaurant and sushi bar Gókana. The practical part also deals with the results obtained from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.