Mgr. Vojtěch Zikmund

Diplomová práce

Subjekty územní samosprávy jako subjekty majetkové

Subjects of Territorial Self-government as Property Subjects
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou subjekty územní samosprávy jakožto subjekty majetkové. Práce nejprve pojednává o problematice právního postavení územních samosprávných celků v českém právním řádu a o obecném institutu vlastnictví, se zvláštním zaměřením na veřejné vlastnictví. Jádrem práce je popis specifického postavení obcí a krajů při nabývání majetku a vlastním nakládání s ním, včetně popisu …více
Abstract:
The topic of this thesis is Subjects of Territorial Self-government as Property Subjects. Beginning of the thesis deals with the issue of the legal status of territorial self-government units in the Czech legal order and property as a legal institute, emphasizing public property in particular. The core of the thesis is a description of the specific status of municipalities and regions in the acquisition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta