Jan Kadlec

Bachelor's thesis

Jezdectví jako volnočasová aktivita dospívajících v období adolescence

Equestrianism as a leisure activity during the period of adolescence
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na jezdectví jako volnočasovou aktivitu v období adolescence. Cílem teoretické části je vymezit pojem volný čas, zabývat se rolí volného času v životě je-dince, motivací a riziky trávení volného času. Další hlavní kapitola je věnována jezdectví jako volnočasové aktivitě, která se zaměřuje na jezdectví jako na disciplínu, přínos koně z historického a součastného hlediska …more
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on equestrian in the period of adolescence. The aim of the theo-retical part is to define the concept leisure time, to deal with the role of leisure time in the life of an individual, motivation and the impact of inefficient leisure time spending. Following main chapter deals with equestrian, as a leisure time activity focusing on equestrian as a dis-cipline, the horse …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Reader: Lenka Kamanová, Mgr. Mgr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání