Jan Kadlec

Bakalářská práce

Jezdectví jako volnočasová aktivita dospívajících v období adolescence

Equestrianism as a leisure activity during the period of adolescence
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na jezdectví jako volnočasovou aktivitu v období adolescence. Cílem teoretické části je vymezit pojem volný čas, zabývat se rolí volného času v životě je-dince, motivací a riziky trávení volného času. Další hlavní kapitola je věnována jezdectví jako volnočasové aktivitě, která se zaměřuje na jezdectví jako na disciplínu, přínos koně z historického a součastného hlediska …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on equestrian in the period of adolescence. The aim of the theo-retical part is to define the concept leisure time, to deal with the role of leisure time in the life of an individual, motivation and the impact of inefficient leisure time spending. Following main chapter deals with equestrian, as a leisure time activity focusing on equestrian as a dis-cipline, the horse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Kamanová, Mgr. Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku