BcA. Markéta Štefanová

Bakalářská práce

Marketingové oddělení Slováckého divadla - práce s předplatným

Marketing departure of the Slovácké theater - subscription matters
Anotace:
Bakalářská práce na téma Marketingové oddělení Slováckého divadla - práce s předplatným prezentuje celkovou situaci v oddělení a náplň práce jeho zaměstnanců, v rozmezí let 2015 - 2017. Autorka v první polovině práce seznamuje čtenáře s tímto oddělením, zde nabízenými službami a mírou jejich využívání. Dále se věnuje konkrétním pracovním postupům oddělení a v souvislosti s objevenými nedostatky navrhuje …více
Abstract:
This bachelor thesis will talk about how season tickets sold by the Marketing Department of the Slovácké divadlo work. It presents the whole situation and the work of the department’s employees. In the first half of the text, the author presents the department with the services it offers, and how frequently they are used. Then the author continues with a focus on workflows in the department, and due …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miroslav Plešák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/x88h8/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management