Bc. Rastislav Mikula

Diplomová práce

Vztah tvaru ruky k výkonu ve sportu a hrách

The Relationship between Hand Shape and Performance in Sports and Games
Abstract:
The ratio between the length of the 2nd and 4th finger (2D:4D) is a sexually dimorphic trait, which is considered to be an indicator of the ratio between the levels of testosterone and estradiol during the human prenatal development. Many studies have dealt with the analysis of a relationship between the prenatal sex hormones and the performance, reproductive success, sexual orientation or susceptibility …více
Abstract:
Poměr délky druhého a čtvrtého prstu ruky (2D:4D) je sexuálně dimorfním znakem, považovaným za ukazatel poměru hladin testosteronu a estradiolu během prenatálního vývoje jedince. Mnohé studie se zabývaly zkoumáním vztahu mezi prenatálními pohlavními hormony, reprezentovanými tímto poměrem, a výkonností, reprodukční úspěšností, sexuální orientací nebo náchylností k některým nemocem. Cílem této diplomové …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma