Jiří Brunclík

Bakalářská práce

Systém výběru spotřební daně po roce 2004 a jeho dopady na podnikatelskou sféru

System of Consumption Tax Collection After 2004 and Its Impact on the Sphere of Business
Anotace:
Bakalářská práce popisuje právní regulaci spotřebních daní v České republice a dopad těchto daní na podnikatelské subjekty. Práce se skládá z několika částí. Úvodní části jsou věnovány obecnému popisu právní úpravy spotřebních daní v České republice, včetně krátkého historického exkurzu. Hlavní část práce je věnována popisu a zhodnocení dopadu právní regulace na podnikatele nakládající v rámci podnikání …více
Abstract:
This thesis describes the legal regulation of excise taxes in the Czech Republic and the impact of taxes on businesses. The work consists of several parts. The introductory section is devoted to a general description of the legislation, excise taxes in the Czech Republic, including a brief historical excursion. The main part is devoted to the description and evaluation of the impact of regulation on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lubomír Kučera
  • Oponent: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS