Bc. Petr Přibyla

Diplomová práce

Legitimizing Taiwanese Regime: Kuomintang's Quest for Legitimacy and National Identity after 1949

Legitimizing Taiwanese Regime: Kuomintang's Quest for Legitimacy and National Identity after 1949
Anotace:
Kuomintangský režim se po roce 1949, po nuceném přesunu z pevninské Číny na Tchaj-wan, prohlašoval za legitimní vládu „celé“ Číny, a jakožto nově ustanovený režim nad novým teritoriem, byl nucen hledat legitimizační vzorce pro svou vládu. Tato práce se zaměřuje na mechanismy a legitimizační vzorce které umožnily kuomintangskému režimu legitimizovat se v opozici ke komunistické Číně a ideologii a souběžně …více
Abstract:
Taiwanese Kuomintang’s regime after 1949 claimed itself as a legitimate government of “all China” temporary squeezed into a province and as such, as a newly established regime, had to attempt to legitimize its right to rule over a Taiwanese territory. This thesis adds to research of legitimacy theory and seeks to find an answers according to: (1) through which mechanisms the newly implemented regime …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.