Bc. Dominika Pitáková

Bakalářská práce

Soudní kontrola činnosti veřejné správy

Judicial review of government actions
Anotace:
Tato práce bude sloužit čtenářům k pochopení základních principů fungování soudní kontroly orgánů veřejné správy v České republice. Dále by měla čtenáři poskytnout základní informace a data o činnosti Nejvyššího správního soudu od počátku jeho činnosti, včetně grafického znázornění jejího vývoje.
Abstract:
This work will serve the readers to understand the basic principles of judicial review of the public administration in the Czech Republic. Furthermore, it should provide the reader with basic information and data on activity about the Supreme Administrative Court since the beginning of its activities, including graphical representation of its development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pitáková, Dominika. Soudní kontrola činnosti veřejné správy. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika