Bc. Tereza Brůžová

Bakalářská práce

Ovlivnění proliferace buňky skrze netelomerové funkce telomerázy

The role of non-telomeric functions of telomerase on cell proliferation
Anotace:
Klíčovou rolí enzymu telomeráza je prodlužování telomer, které se nachází na koncích eukaryotických chromozomů. Tento enzym je ovšem zapojen v celé řadě dalších procesů, jako je ovlivnění proliferace, regulace genové exprese, vliv na procesy v mitochondriích a mnoho dalších. Tyto „netelomerické“ funkce jsou v posledních desetiletích předmětem zájmu mnoha výzkumných skupin. Těchto procesů se účastní …více
Abstract:
Telomerase is an enzyme which elongates telomeres situated at the ends of eukaryotic chromosomes. This enzyme is involved in many other cell processes, such as cell proliferation, regulation of gene expression, processes in mitochondria and many others. In the last few decades, these non-telomeric functions are research topic of many scientific groups. It is mainly the catalytic subunit of telomerase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jana Fulnečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta