Bc. Dominika Fleglová

Bakalářská práce

Probační a mediační služba České republiky se zaměřením na děti a mládež

Probation and Mediation Service of the Czech Republic with a focus on children and teen-aged
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Probační a mediační službou České republiky za měřenou na děti a mládež. Je zde popsána činnost probační a mediační služby, historie, vysvětleno, co znamená probace a mediace. Dále jsou obsaženy rizikové faktory, které mají vliv na delikvenci mládeže a opatření, která jim jsou později ukládána.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the Probation and Mediation Service of the Czech Republic with focus on children and teen-aged. It describes the activities of the probation and mediation service, history, explained what probation and mediation means. It also includes risk factors that affect youth delinquency and measures that are later imposed on children and adolescents. Practical part contains the case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/daknf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika

Práce na příbuzné téma