Bc. Lenka HÁLKOVÁ

Diplomová práce

Experimentální archeologie - doba laténská ve vyučování dějepisu

Experimental archaeology - La Tene period in teaching history
Anotace:
Diplomová práce představuje metodu experimentální archeologie a osvětluje její využití ve vyučování dějepisu na druhém stupni základních škol a nižším stupni gymnázia. Úvodní kapitola je zaměřena na vymezení terminologie a zpřehlednění vývoje experimentální archeologie. Druhá kapitola představuje dobu laténskou a život jejích nositelů - Keltů. Následující kapitola systematizuje instituce a spolky, …více
Abstract:
The diploma thesis introduces the experimental archaeology and explains its use in teaching at the higher primary schools and lower grammar schools. The first chapter is focused on terminology and development of the experimental archaeology. The second chapter introduces the La Tene period and the Celts. The following chapter systematizes institutions and associations which deal with experimental or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁLKOVÁ, Lenka. Experimentální archeologie - doba laténská ve vyučování dějepisu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / ČJ-Dě

Práce na příbuzné téma