Martina GALIOVÁ

Master's thesis

Dítě s postižením v náhradní rodinné výchově

A Child with Disabilities in Foster Care
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje tématu náhradní rodinné výchovy a je zaměřena na problematiku dětí se zdravotním postižením a rodin, které tyto děti přijaly do své péče. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s náhradní rodinnou výchovou, je zde vysvětlen její význam, charakterizovány jednotlivé formy a současné legislativní zabezpečení v ČR. Jelikož se práce orientuje na děti s postižením …viac
Abstract:
My thesis deals with the topic of foster care and focuses on the issue of children with disabilities and families who have taken this children into their care. In the theory part the basic terms related to foster care are defined, its meaning is explained, its particular forms are characterized and current legislative provision in the Czech Republic. Whereas this writing focuses on children with disabilities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
Zverejniť od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedúci: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALIOVÁ, Martina. Dítě s postižením v náhradní rodinné výchově. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta