Mgr. Marta Mašláňová

Bakalářská práce

Dávky státní sociální podpory jako adresné dávky

Benefits of State Social Assistance as Addressed Benefits
Anotace:
Abstrakt Tato diplomová práce popisuje vývoj adresného poskytování sociálních dávek v návaznosti na změny zákona. V jednotlivých kapitolách je popsáno zařazení státní sociální podpory v systému sociálního zabezpečení, předchozí právní úprava dávek, vznik státní sociální podpory a základní pojmy zákona o státní sociální podpoře včetně jednotlivých dávek. V samostatné kapitole je také stručně popsána …více
Abstract:
Abstract This bachelor thesis is focused on the progress of social benefits related to changes in law. Each part of thesis describes classification of state social benefits in system of social security, preceding law adjustments of benefits, the origin of state social support and essential terms of law in state social support including particular benefits. One chapter focuses on the application of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta