Bc. Jana Prüherová

Master's thesis

Dovednosti žáků ve výuce odborných předmětů oboru Gastronomie

Skills of students in the teaching of vocational subjects in the branch of study Gastronomy
Abstract:
Diplomová práce „Dovednosti žáků ve výuce odborných předmětů oboru Gastronomie“ pojednává o tématu požadovaných a speciálních dovedností, které jsou nezbytným základem pro uplatnění absolventů v praxi. Nejprve je definován pojem dovednost a dále je uvedena struktura a klasifikace dovedností z několika úhlů pohledu. Dále je na příkladu speciálních dovedností oboru Gastronomie popsán proces osvojování …more
Abstract:
The diploma thesis ‘‘The skills of students in the teaching of vocational subjects in the branch of study Gastronomy‘‘ deals with the topic of required special skills which are essential for the school leavers in practice. At first it defines the term skill, sorts out and classifies skills from different points of view. Then there is decribed the process of acquiring special skills in the branch of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2016
  • Supervisor: RNDr. Eva Trnová, PhD.
  • Reader: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools

Theses on a related topic