Bc. Tereza Nahodilová

Bakalářská práce

Paříž konce 19. století očima českého malíře Luďka Marolda

Paris at the End of the 19th Century through the Eyes of the Czech Painter Luděk Marold
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tvorbě českého malíře a ilustrátora Luďka Marolda, konkrétně jeho kresbám zobrazujícím Paříž, pocházejícím z doby jeho tamního pobytu mezi léty 1889-97. Po shrnutí základních údajů o jeho životě a fenoménu českých Pařížanů bude podrobněji analyzována Maroldova tvorba. Jakým způsobem zpodoboval pařížskou společnost? V čem byl osobitý jeho styl a jaké motivy byly typické …více
Abstract:
Bachelor’s thesis deals with the work of the Czech painter and illustrator Luděk Marold, specifically with his drawings depicting Paris, created during his stay there between the years 1889-97. After summarizing the basic information about his life and about the phenomenon of Czech Parisians, the text fully focuses on the detailed analysis of Marold's work. How did he portray Paris society? What made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Jeřábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma