Bc. Veronika Šulková

Bachelor's thesis

Sloboda a Solidarita – analýza politickej strany z pohľadu liberalizmu

Freedom and Solidarity: Analysis of a Party Through the Lens of Liberalism
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the political ideas of party Freedom and Solidarity and to review presence of liberal elements, where does the party belong from the point of view of liberalism, to which part family does it belong, what state according to its extent does it prefers, and whether it is possible to observe elements of other ideologies. The thesis also examines differences …viac
Abstract:
Cieľom práce je analyzovať politické idey strany Sloboda a Solidarita a zhodnotiť, či sú v nich prítomné prvky liberalizmu, kam by sa z hľadiska liberalizmu dala strana zaradiť, do akej straníckej rodiny patrí, aký štát podľa jeho rozsahu preferuje, a či je u nej možné pozorovať prvky iných ideológii . Bude sa tiež venovať rozdielu v diskurze strany a jej predsedu Richarda Sulíka.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Political Science

Práce na příbuzné téma