Eva Neubergerová

Bachelor's thesis

Konstrukce HDI pro kraje České republiky

Construction of the HDI for the regions of Czech republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá měřením a porovnáváním kvality života v krajích České republiky. Cílem je posoudit možnosti měření kvality života a lidského rozvoje na regionální úrovni, diskuze vhodných datových zdrojů pro konstrukci indexu lidského rozvoje pro kraje České republiky a samotná konstrukce indexu. První část práce se věnuje definici pojmu kvalita života a možným přístupům k jejímu měření …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with measurement and comparison of quality of life in regions of the Czech Republic. The aim is to evaluate the possibilities of measuring the quality of life and human development at the regional level, discussion of suitable data sources for the construction of human development index for the regions of the Czech Republic and the construction itself. The first part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Kristýna Vltavská
  • Reader: Petr Mazouch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74284