Simona HAVLOVÁ

Bakalářská práce

Kouření a sluch

Smoking and hearing
Anotace:
Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším lidským smyslem. Jeho kvalita se fyziologicky snižuje vlivem věku. Kouření účinkuje na všechny smysly včetně sluchu. Kouření tabáku může urychlit věkově podmíněnou nedoslýchavost. Cílem této práce bylo zjistit, zda kouření ovlivňuje sluchový práh. Teoretická část práce obsahuje základy akustiky, anatomii a fyziologii sluchového orgánu, nejčastější sluchové poruchy …více
Abstract:
Hearing is the second important human sense after visual sense. Its quality decreases with age. Smoking has effect on all senses, which includes the sense of hearing. Smoking may accelerate the age related hearing loss. The aim of this study was to determine whether smoking affects the auditory threshold. The teoretical part of this study deals with the acoustic, anatomy and physiology of the auditory …více
 

Klíčová slova

Sluch kouření nedoslýchavost.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ, Simona. Kouření a sluch. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma