Bc. Pavel Bližňák

Diplomová práce

Komparace transparentnosti fiskálních politik se zaměřením na ropné příjmy v Ázerbájdžánu a Rusku

Comparison of fiscal policy transparency with emphasize on resource revenue in Azerbaijan and Russia
Anotace:
Předložená práce zkoumá transparentnost ropných příjmů v Rusku a Ázerbájdžánu. Transparentnost je analyzována na základě doporučení Mezinárodního měnového fondu, které společně představují teoretický model nejlepší možné praxe. V rámci práce je analyzováno nastavení vztahů mezi státem a ropnými společnostmi, otevřenost procesu státního rozpočtu, způsob akumulace a následné investice ropných prostředků …více
Abstract:
This thesis examines the transparency of oil revenues in Russia and Azerbaijan. Transparency is analysed on the basis of the recommendations of the International Monetary Fund, which is a theoretical model of best possible practice. In this thesis the state and oil companies is analysed by setting relations between, the openness of the process of the state budget, the way of accumulation and subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Práce na příbuzné téma