Bc. Jakub Krajňák

Bakalářská práce

Vliv negativní termoterapie na regeneraci a výkon sportovce

Influence of negative thermotherapy on the regeneration and athletic performance
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá vliv negativní termoterapie na regeneraci a výkon u sportovce. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje rešerši o dané problematice, charakteristiku regenerace, využití fyzikální terapie a účinky negativní termoterapie v kombinaci s hydroterapií. Praktická část pojednává o účinku negativní termoterapie ve formě hydroterapie, která se uskutečnila …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the influence of negative thermotherapy on regeneration and performance for athlete. The thesis is divided in theoretic part and practical part. The theoretic part contains a list of current knowledge about the issue, the characteristics of regeneration, the use of physical therapy and the effects of negative thermotherapy in combination with hydrotherapy. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu

Práce na příbuzné téma