Bc. Michal Mazík

Diplomová práce

Konzervácia prilby z hrobky Morkovských zo Zástřizl

Conservation of the helmet coming from the Morkovsky of Zástřizly crypt
Abstract:
The diploma thesis is focused on the conservation of the iron artefact found in May 2008 in the forgotten crypt of the family Moskovský of Zástřízl in the Church of Saint. Jacob in Boskovice. During the reconstruction of the floor a tomb with the relics of seven members of the Zastžízl family were found together with a battalion and a helmet. The helmet was preserved without the front side and the …více
Abstract:
Diplomová práca pojednáva o konzervovaní železného artefaktu objaveného v máji 2008 v zabudnutej krypte rodu Morkovských zo Zástřizl v boskovickom kostele sv.Jakuba.Pri rekonštrukcii podlahy bola odhalená hrobka s pozostatkami siedmich členov rodiny Zástřizlov, rodovým práporom a prilbou.Prilba sa zachovala bez čelnej strany a lícnic.V korózii po celom povrchu prilby sa zachovali fragmenty sametu.Zachované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.