Bc. Michal Mazík

Master's thesis

Konzervácia prilby z hrobky Morkovských zo Zástřizl

Conservation of the helmet coming from the Morkovsky of Zástřizly crypt
Abstract:
The diploma thesis is focused on the conservation of the iron artefact found in May 2008 in the forgotten crypt of the family Moskovský of Zástřízl in the Church of Saint. Jacob in Boskovice. During the reconstruction of the floor a tomb with the relics of seven members of the Zastžízl family were found together with a battalion and a helmet. The helmet was preserved without the front side and the …more
Abstract:
Diplomová práca pojednáva o konzervovaní železného artefaktu objaveného v máji 2008 v zabudnutej krypte rodu Morkovských zo Zástřizl v boskovickom kostele sv.Jakuba.Pri rekonštrukcii podlahy bola odhalená hrobka s pozostatkami siedmich členov rodiny Zástřizlov, rodovým práporom a prilbou.Prilba sa zachovala bez čelnej strany a lícnic.V korózii po celom povrchu prilby sa zachovali fragmenty sametu.Zachované …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.