Bc. Lenka Potůčková

Bakalářská práce

Model poptávky po produktech dlouhodobé spotřeby

Model of demand for product of long-time usage
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je shrnout základní poznatky o modelování dynamických procesů a pak je aplikovat na konkrétní zvolený model. Úkolem práce je model analyzovat matematicky, realizovat ho na počítači v prostředí MATLAB a pomocí tabulkového procesoru Excel. Na závěr porovnat všechny tři přístupy a zhodnotit ekonomickou relevanci obdržených výsledků.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to summarize basic knowledge about dynamic modeling and then apply them to a specific model. The thesis aims to analyze the model mathematically as well as by using the PC applications MATLAB and Excel. Conclusion of the thesis is the comparison of these three options and review of the economic relevance of the results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: Mgr. Václav Pink, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta