Bc. Tamara Plšková

Diplomová práce

Sociologie tetování: zakotvování identity skrze tělesné praktiky

The Sociology of the Tattoo: Anchoring Identity through the body Practices
Anotace:
Abstrakt: Práce se teoreticky zabývá tím, jak se může skrze praktiky těla zakotvovat identita, konkrétně pak skrze tetování. Navazuji na myšlenku Paula Sweetmana a jeho předpoklad, že tetování může sloužit k zakotvení identity v postmoderní době, tuto myšlenku problematizuji a snažím se jí poskytnout širší diskurzivní rámec. Sweetman vychází z pozice subjektivizmu, snažím se tuto ideu obohatit o sociální …více
Abstract:
Abstract: The work theoretically looks at how the practices of the body, specifically tattoos, tattooing, could anchor an identity. I refer to the idea of Paul Sweetman and his assumption that tattoos can be used to anchor an identity in the postmodern era. I problematize this idea and try to give it a wider discursive framework. Sweetman’s approach is based on the subjectivistic theoretical position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií