Rongming Lu

Bakalářská práce

Financial Analysis of Qingdao Beer Company

Financial Analysis of Qingdao Beer Company
Anotace:
The bachelor thesis is focused on the analysis of Qingdao Beer Company's basic situation and financial statements. In the thesis, the financial analysis is performed on the company's balance sheet, cash flow and income statement from the year 2006 to 2010.In chapter 2, the common-size analysis and financial ratio analysis are described. The chapter 3 is focused on the basic situation of this company …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of Qingdao Beer Company's basic situation and financial statements. In the thesis, the financial analysis is performed on the company's balance sheet, cash flow and income statement from the year 2006 to 2010.In chapter 2, the common-size analysis and financial ratio analysis are described. The chapter 3 is focused on the basic situation of this company …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Ingrid Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava