Bc. Radek Šíp

Bachelor's thesis

Role perfekcionismu a vybraných osobnostních charakteristik v kontextu subjektivně vnímané míry přetrénování v týmových sportech

The role of perfectionism and certain personality characteristics in the context of subjective perception of overtraining in team sports
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo prozkoumat vztah perfekcionismu a vybraných osobnostních charakteristik v kontextu subjektivně vnímané míry přetrénování v týmových sportech na skupině adolescentů a zmapovat vztah perfekcionismu a vybraných osobnostních charakteristik. Také jsme ověřili psychometrické vlastnosti použitých metod – českých verzí dotazníků BFI-44, POMS a Sport-MPS-2. Kvantitativní …more
Abstract:
The main aim of this bachelor´s thesis was to examine the relationship between perfectionism and personality traits with perceived training load in elite adolescent athletes. We also examined the relationship between perfectionism and certain personality traits. The secondary aim was to verify the basic psychometric characteristics of used methods. The study is based on the quantitative research and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Sidorová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology