Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Disertační práce

Imaginace národních genů a vtělená sociální teorie

Imagination of national genes and the social theory embodied
Anotace:
Dizertační práce Imaginace národních genů a vtělená sociální teorie je v prvé řadě sociologickou a antropologickou konceptualizací tématu těla a tělesnosti. Text se v této části zabývá základními analytickými perspektivami, zvláště pak debatou mezi esencialismem a konstruktivismem. V další rovině je práce analýzou produkce idejí o stejnosti a různosti v rámci různých promluv a reprezentací DNA, genomu …více
Abstract:
The thesis entitled Imagenation of National Genes – the Social Theory Embodied is a sociological and anthropological conceptualisation of the theme of body and corporeality above all. The text examines the main analytical perspectives concerning the debate between esencialism and constructivism in this part. Taking advantage of interpretative social theory, this dissertation examines the narrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc., Doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.