Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Imaginace národních genů a vtělená sociální teorie

Imagination of national genes and the social theory embodied
Anotácia:
Dizertační práce Imaginace národních genů a vtělená sociální teorie je v prvé řadě sociologickou a antropologickou konceptualizací tématu těla a tělesnosti. Text se v této části zabývá základními analytickými perspektivami, zvláště pak debatou mezi esencialismem a konstruktivismem. V další rovině je práce analýzou produkce idejí o stejnosti a různosti v rámci různých promluv a reprezentací DNA, genomu …viac
Abstract:
The thesis entitled Imagenation of National Genes – the Social Theory Embodied is a sociological and anthropological conceptualisation of the theme of body and corporeality above all. The text examines the main analytical perspectives concerning the debate between esencialism and constructivism in this part. Taking advantage of interpretative social theory, this dissertation examines the narrative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2008
  • Vedúci: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc., Doc. Mgr. Martin Kanovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Sociology (4-years) / Sociology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.