Vendula Švendová

Bakalářská práce

Pohybová terapie u dětí s vadným držení těla

Kineziotherapy of children with a poor posture
Anotace:
Problematika vadného držení těla je v současnosti velmi široký pojem. Přesto je však důležité se jím zabývat, především z hlediska prevence některých strukturálních onemocnění. Dětský věk v tom hraje velmi důležitou roli. Bakalářská práce ve svém obsahu pojednává o řízení motoriky na centrální úrovni, motorické ontogenezi, poruchách držení těla a o cílené terapii. Zpracování získaných informací bylo …více
Abstract:
Problems of poor posture is a therm of very wide comprehension nowadays. Despite of this it is important to be engaged in it, mainly in therm of prevention some structural disorders. Child age plays very important role in it. This bachelor´s work discusses the control of locomotion on central level, motor ontogenesis, disturbances of body-control and a targeted therapy. Obtained information processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma