Klára KOVAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Pohybové aktivity vhodné pro seniory se zaměřením na nordic walking

Appropriate Physical Activities for Seniors Focusing on Nordic Walking
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými aktivitami seniorů. Skládá se ze dvou částí. V teoretické části je uvedena charakteristika základních pojmů spojených se seniorskou problematikou, popis změn ve stárnoucím organizmu, sociální a psychická stránka stárnutí, specifika pohybové aktivity této věkové kategorie a souhrn jednotlivých pohybových aktivit vhodných pro seniory. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with physical activities of the elderly. It consists of two parts. The theoretical part contains characteristics of basic terms related to senior issues, description of involution changes in senescent organism, social and mental aspect of aging, specifics of physical activity of this age group and summary of physical activities which are suitable for the elderly. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Marta Trázníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAŘÍKOVÁ, Klára. Pohybové aktivity vhodné pro seniory se zaměřením na nordic walking. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií