Bc. Vlastimil Martinek

Master's thesis

Impact of Data Quality on Deep Learning Algorithms in Computer Vision

Impact of Data Quality on Deep Learning Algorithms in Computer Vision
Abstract:
Architektury hlubokého učení a kvalita dat jsou faktory při zlepšování výkonu úloh počítačového vidění. V posledních letech došlo k významnému pokroku v navrhování architektur konvolučních neuronových sítí. Stále však není jasné, jak zlepšit kvalitu dat pro další zvýšení výkonu těchto modelů. Tato práce zkoumá, které aspekty kvality dat ovlivňují výkon modelů hlubokého učení aplikovaných na datové …more
Abstract:
Deep learning architectures and data quality are factors in improving the performance of computer vision tasks. In recent years, there were notable advancements in designing convolutional neural network architectures. However, it is still unclear how to improve data quality to enhance these models' performance further. This thesis explores which data quality aspects affect the performance of deep learning …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2021
  • Supervisor: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Reader: PhD Bacem Mbarek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky