Kristýna MOLENDOVÁ

Bakalářská práce

Translation of a text from the field of psychology with a commentary

Translation of a text from the field of psychology with a commentary
Abstract:
My bachelor thesis deals with various opinions of translation and in the next parts I pay the attention the chosen text. First of all, I analyse a chosen book, authors, style or potential readers. And then, I focus on differences between the English text and my own Czech translation. In my thesis, I met with various opinions of translation and at the same time I could have a try at work of translators …více
Abstract:
Má práce se v teoretické části zabývá různými názory na překlad a v dalších částech soustředím svou pozornost na mnou zvolený text. Zpočátku rozebírám vybranou knížku, autorky, styl či potenciální čtenáře. A poté se zaměřuji na rozdíly mezi anglickým textem a mým vlastním českým překladem. V práci jsem se setkala s různými názory na teorie překladu a zároveň jsem si mohla vyzkoušet práci překladatele …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLENDOVÁ, Kristýna. Translation of a text from the field of psychology with a commentary. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/