Bc. Daniel Bartoš

Diplomová práce

Rekonfigurace pozic trhu, státu a občanského sektoru v rámci globalizace

The reconfiguration of the market positions, state and civil sector in the globalization
Anotace:
Cílem této diplomové práce je na základě teoretických východisek a analýzy současných globalizačních trendů definovat alternativu k neoliberálnímu přístupu polycentrické distribuce moci. Tato alternativa spočívá ve snaze o změnu konfigurace pozic trhu, státu a občanského sektoru hledáním nové rovnováhy mezi těmito třemi sektory, o simultánní uplatnění trhu, státu a občanského sektoru a synergický efekt …více
Abstract:
This diploma thesis is engaged in definition of the alternative to the neoliberal theory of polycentrical distribution of power. The theoretical starting point for our thesis is based on the analysis of globalization trends. This alternative consists in change of the configuration of market, state and civic sector by finding of a new balance between these three, by simultaneous setting up of market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní