Bc. Olga Hubáčková

Master's thesis

Stanovení anaerobního prahu z ventilačních parametrů různými metodami a jejich vzájemná korelace

Determination of anaerobic threshold from ventilation by different methods and their cross correlation
Anotácia:
Titul a jméno autora: Bc. Olga Hubáčková, Škola: Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita, Obor: Učitelství tělesné výchovy, Název práce: Stanovení anaerobního prahu z ventilačních parametrů různými metodami a jejich vzájemná korelace, Vedoucí práce: Mgr. Martina Bernacíková, Ph.D., Rok obhajoby: 2012, Počet stran: 57, Počet příloh: 3,Obsah: Cílem této práce je zjistit míru korelace mezi vybranými …viac
Abstract:
Author´s name: Bc. Olga Hubáčková, School: Faculty of sport studies, Program: UTV, Title: Determination of anaerobic threshold from ventilation by different methods and their cross correlation, Consultant: Mgr. Martina Bernacíková, Ph.D., Number of pages: 57, Number of attachments: 3, Year: 2012, Summary: The aim of this thesis is to compare differnet methods, which measures the anaerobic threshold …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedúci: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education