Bc. Ivana ŠKÁROVÁ

Diplomová práce

TV adaptation of Kathy Reichs' Bones - Sběratelé kostí: pragmatic and cultural aspects of translation

Televizní adaptace knih Kathy Reichové Bones Sběratelé kostí: pragmatické a kulturní aspekty překladu
Abstract:
This thesis analyzes the pragmatic and cultural differences in the original and dubbed version of one episode of the series Bones. The analysis examines four concepts of pragmatics and cultural aspects of translation. Among analyzed concepts are included deixis, speech acts, the Cooperative Principle, and the Politeness Principle. The individual phenomena are observed to discover to what extent the …více
Abstract:
Diplomová práce zkoumá pragmatické a kulturní rozdíly v originální a české verzi jedné epizody seriálu Sběratelé kostí. Analýza se zabývá čtyřmi koncepty, které jsou zkoumány z pragmatického hlediska a kulturními aspekty překladu. Mezi analyzované koncepty patří deixe, řečové akty, kooperativní princip a zdvořilostní princip. Jednotlivé jevy jsou zkoumány za účelem zjistit, do jaké míry se určité jevy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKÁROVÁ, Ivana. TV adaptation of Kathy Reichs' Bones - Sběratelé kostí: pragmatic and cultural aspects of translation. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi